ашиглалтын стандарт журам

 • МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

  2020-6-2 · МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Ангилалтын код 43.040.01 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага ... ашиглалтын бусад материап бага зарцуулдаг, хүн ам, хүрээлэн буй ...

 • Төсөл МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

  2021-4-16 · 1 Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2021.01.13-ны С/02 дугаар тушаалаар батлагдсан "Хаягдал ... устгахтай холбоотой журам, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, зааврыг байгаль орчин болон хот, ...

 • ашигт малтмалын нөөцийн хайгуул ба үнэлгээ

  2014-7-16 · МУ-ын Сангийн сайдын 2011 оны 12-р тушаалаар батлагдсан «Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын зардлыг нягтлан бодох бүртгэлд бүртгэх журам»-ын …

 • МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 03.080.30 MN : 2020 The ...

  2020-3-23 · МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Ангилалтын код: 03.080.30 Хоолны газрын хүний нөөцөд тавих ерөнхий шаардлага ... тэдгээрийн ашиглалтын дүрэм, журам, онцгой байдлын үед …

 • ОФФИСТ МӨРДӨХ ЖУРАМ by Bayartsetseg Baypa

  2016-12-12 · 4.5 Цайны газар ашиглалт: 4.5.1 Оффисын ажилтан, албан хаагчид нь урьдчилан тогтоосон цагийн хуваарийн дагуу өдрийн хоолонд орно. ЗУРГАА. ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХАНГАЛТ …

 • Дүрэм, журам

  12. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын талбайг буцаан өгөх, хүлээн авах журам. 2018-11-22. Татах. 13. Бичил уурхайн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм. Татах. 14. Газрын ...

 • ХОТЫН СТАНДАРТЫН ТАЛААР МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ...

  2020-5-15 · Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам / БХБСайдын 2016 оны 126 дүгээр тушаал

 • АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ БА СТАНДАРТ by …

  2014-3-17 · ДҮГНЭЛТ. Arial үсгийн фонтыг 10-12 хэмжээгээр бичнэ. Бичвэр эхлэн бичихдээ 5 үсгийн тэмдэгт буюу 1 таб авна. Зүүн болон баруун талаасаа тэгш байна. Харилцагчийн …

 • Журам

  Радио долгионы ашиглалтын байдалд хяналт тавих, үр дүнг тайлагнах журам 23 Шуудангийн харилцан холболтын журам 2019-12-18 54 Журам 24

 • ТЕХНИК АШИГЛАЛТЫН ДYРЭМ

  2019-3-26 · АШИГЛАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ Зохион байгуулалтын бүтэц ба зорилтууд ... журам болон ажлын зураг төсөлтэй нь нэг бүрчлэн харьцуулан шалгаж авах ѐстой.

 • Стандарт

  Стандарт, хэмжил зүйн газрын 1-р байр Энхтайваны өргөн чөлөө 46А Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот Стандартын мэдээлэл, лавлагаа, сургалтын үндэсний төв 51-263860; Санхүүгийн алба 51-262200 /E-баримтын талаар гүйлгээ хийснээс 2-3 ...

 • 1.4.Авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэхдээ холбогдох хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, журам, стандарт болон оюуны өмчийн харилцааны тухай …

 • МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ ГАЗАРЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ ...

  2021-5-31 · Энэхүү стандарт нь батлагдсан өдрөөс эхлэн хүчинтэй. Энэ стандартын шаардлага нь заавал мөрдөнө. 1 Хамрах хүрээ Газар ашиглалтын орон зайн өгөгдлийн сан нь газрын нэгдмэл сан, газар зохион

 • Ашиглалт засвар үйлчилгээний гарын авлага

  2019-9-4 · SEBU8832, "Зохицуулах дүрэм журам" хэсгийг үзнэ үү. i07214817 Ерөнхий аюулын мэдээлэл SMCS код: 7606 Та Ашиглалт, засвар үйлчилгээний гарын авлага дахь заавар …

 • 2.7.Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн болон галын аюулгүй байдлыг хангах дүрэм, журам, стандарт, хэмжил зүйн норм, нормативыг мөрдөж ажиллах; Тухайн аж …

 • МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Ангилалтын код 11.020.01 ...

  2019-2-2 · МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Ангилалтын код 11.020.01 Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5095:2017 The structure and activity of General hospital MNS 5095:2013-ын оронд Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 34

 • ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ ХЭМЖИХ, ТООЦОХ ДҮРЭМ

  2016-3-24 · 1.6.3.Олон улсын болон Монгол улсын стандарт 1.6.4.Цахилгаан станц, шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм 1.6.5.Цахилгаан станц, дулааны шугам сүлжээний дулаан-механикийн тоноглолын

 • 9.1.19.газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах стандарт, дүрэм, журам, ... 24.6.Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш 90 хоногийн дотор энэ хуулийн …

 • Төмөр замын стандартууд

  Стандарт, норм Стандарт Норм, норматив, дүрэм, журам Төмөр замын стандартууд ... Төмөр замын дохиоллын системийн техник ашиглалтын ерөнхий ...

 • Архивын баримт ашиглалтын журам

  2020-1-15 · Стандарт Орон зайн үйлчилгээ Төрийн архив Геодези, байр зүйн зургийн хөмрөг ... Архивын баримт ашиглалтын журам 2020-01-15 / Газрын даргын тушаал Файл Монгол улсын хуулиуд Улсын Их ...

 • Хөдөлмөрийн дотоод журам, дүрэм – Нийслэлийн ...

  5.1 Газар нь "Ажлын цаг ашиглалтын журам"-тай байна. 5.2 Ажилтан, албан хаагч "Ажлын цаг ашиглалтын журам"-ыг зөрчвөл уг журамд заасан хариуцлагыг хүлээнэ.

 • Дүрэм журам

  Дүрэм журам. 1. Төсвийн шууд захирагчдын үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам. 2. Менежерийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүрэм журам. 3.

 • 9.1.3. вагоныг бүрдүүлэгч бүх хэсэг нь бат бөх, тогтвор сайтай байхаас гадна ашиглалтын үеийн техникийн байдал нь төмөр замын тээврийн нийтлэг дүрэм, журам үндэсний …

 • ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ, БАРИЛГА,ХОТ ...

  Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам / БХБСайдын 2016 оны 126 дүгээр тушаал

 • БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАДНА ОРЧНЫ …

  2019-4-29 · ЖУРАМ Нэг.Нийтлэг үндэслэл 1.1.Барилга байгууламжийн гадна орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ... үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.4-т заасан стандарт болон Олон ...

 • 7.1.2.орон сууцны төлөвлөлт, ашиглалтын норм, дүрэм, журам батлах, стандарт хянах, мөрдүүлэх; /Энэ заалтад 2003 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн хууль, 2011 оны 2 …

 • АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ БА СТАНДАРТ by …

  2014-3-17 · ДҮГНЭЛТ. Arial үсгийн фонтыг 10-12 хэмжээгээр бичнэ. Бичвэр эхлэн бичихдээ 5 үсгийн тэмдэгт буюу 1 таб авна. Зүүн болон баруун талаасаа тэгш байна. Харилцагчийн нэрийг томоор бичих ба тэргүүг ...

 • Орон сууцны ашиглалтын талбай тооцох аргачлал

  2019-11-5 · Стандарт хэмжилзүйн үндэсний газраас 2009 онд гаргасан MNS 6058:2009 тэмдэглэгээ бүхий "Орон сууцны барилгын доторх сууцны талбай тооцох аргачлал" гэж стандарт байдаг ч иргэд энэ талаар сайн мэддэггүйгээс хохирсоор байна.

 • АЖЛЫН ДААЛГАВАР ТАВАНТОЛГОЙ ОРДЫН …

  2020-5-21 · журам, стандарт болон захиалагчийн дотоод журмын дагуу төвлөрүүлэх, зайлуулах, аюултай хог хаягдлыг устгах буюу саармагжуулах, хог хаягдлын стандарт байгууламжийг …

 • Автомашин ашиглалтын журам | burtgel.gov.mn

  2020-4-9 · Автомашин ашиглалтын журам Автомашин ашиглалтын журам 2020-04-09 Дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам ... Байгуулгын үйлчилгээний стандарт 3 Тайлан 47 Хялбаршуулсан ...

Зохиогчийн эрх © . AMC БУТЛУУР Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Сайтын газрын зураг

gotop